Klik hier voor de 
familietak 'Van Keulen'

Klik hier voor de 
familietak 'Polman' 

  Klik hier voor de tijdsbalk De Liemers PERIODE VANAF 1900

Klik hier voor de VOLLEDIGE tijdsbalk De Liemers
 

Klik hier voor de 
tijdsbalk De Liemer
s PERIODE TOT 1900

P

Klik hier voor
LIEMERS HISTORIE

Klik hier voor foto’s Ludgerus Hilversum

Klik hier voor Historie van de Gelderse Liemers

www.chrisvankeulen.nl

www.liemershistorie.nl

contact: vkc6511@gmail.com

www.chrisvankeulen.nl   
Stamboomtakken familie 
Van Keulen - Polman 
oorspronkelijk afkomstig uit de streek 
De Liemers en Zevenaar 

 

 


Voorouders van Sam Louis (Sam, *7-12-2004, Utrecht), Simon Chris Marc (Simon, *9 juni 2006, Houten)
en Sjef Frans Oscar (Sjef, *21 juli 2008, Nieuwegein) van Keulen

 

 

Van harte welkom!

 

 

Naar aanleiding van de geboorte van de eerste kleinzoon, Sam Louis (Sam) van Keulen op 7 december 2004, heb ik zijn voorouders, althans in zoverre komend uit de Gelderse LIEMERS, gepoogd in kaart te brengen. Inmiddels heeft Sam op 9 juni 2006 een broertje gekregen: Simon.

Recent, op 21 juli 2008, is Sjef geboren. 

 

Het eerste deel van deze site heeft betrekking op de voorouders "Van Keulen", het tweede deel op de voorouders "Polman".
Wat betreft de tak "Van Keulen" is het gelukt 10 generaties te traceren, wat betreft de tak "Pol(l)man" 11 generaties.

Alle suggesties voor aanvullingen, correcties, verbeteringen en toevoegingen zijn van harte welkom: vkc6511@gmail.co

 


Simon (Simon) Chris Marc van Keulen, 
direct na zijn geboorte op 9 juni 2006


Grote broer SAM, 18 maanden, 
met zijn eerste fietsje, juni 2006

 


Sam in de St. Andrieskerk in Zande 
(West Vlaanderen)
tijdens de doopplechtigheid van 
zijn broertje Simon op 25 augustus 2006.


Simon (5 mnd) en Sam (23 mnd), november 2006.

 

Klik hier voor de 
Tijdsbalk De Liemer
s

Klik hier Uitspraken van Sam en Simon

Klik hier voor foto’s Ludgerus Hilversum

Klik hier voor Historie van de Gelderse Liemers

 


De Liemers is het deel van Gelderland omgeven door Rijn, IJssel, Oude IJssel en Duitse grens met plaatsen als Duiven, Wehl, Didam, Westervoort, Zevenaar en 's Heerenberg. Een groot deel van de Liemers zoals de plaatsen Zevenaar, Groessen, Lobith, Pannerden en Wehl behoorden nog in 1816 tot het Hertogdom Kleef. Pas in 1816 werd het bij de Nederlanden gevoegd.

 

Klik hier voor de 
Tijdsbalk De Liemer
s

 

Klik hier voor Historie van de Gelderse Liemers

 

Vragen, suggesties tips graag naar vkc6511@gmail.com

 

 

  Klik hier voor de Schematische Weergave Stamboom